چهارمین همایش بین المللی روانشناسی ایران
حامیان علمی و معنوی

تماس با ما

02133699093-4 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

درمان مبتنی بر بهزیستی بر کاهش اضطراب و افسردگی موثر است

3 اردیبهشت 1394

درمان مبتنی بر بهزیستی بر کاهش اضطراب و افسردگی موثر است

در بخشی از این پژوهش که با عنوان «بررسی اثربخشی روان‌شناختی بر کاهش میزان استرس، اضطراب،‌ افسردگی دانش‌آموزان» صورت گرفت، آمده است: افسردگی، اضطراب و استرس و به دنبال آن افت تحصیلی، یک مشکل مهم در بهداشت روانی دانش‌آموزان است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.

شیوع مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان به خصوص دانش‌آموزان دبیرستان و هنرستان بالا تخمین زده شده است هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر میزان استرس،‌ اضطراب، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان مراجعه کننده به واحد مشاوره هنرستان بوده است.


پژوهش حاضر در یک مطالعه شبهه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس آ‌زمون در دو گروه کنترل و آزمایش است.

 جامعه آماری دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی 93-92 به واحد مشاوره آموزشگاه مراجعه کرده بودند، 22 نفر از دانش آموزان واجد شرایط شرکت در پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(11 نفر) و کنترل(11 نفر) جایگزین شدند.

 گروه آزمایش به مدت هشت جلسه هفتگی، تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامهDASS-21 و پرسش‌نامه بهز یستی روان‌شناختی انجام شد.

 

نتایج حاصل، بیانگر تفاوت معنی‌دار، بین گروه آزمایش و کنترل پس از خاتمه جلسات درمانی بود به طوری که میزان بهزیستی روان‌شناختی، گروه آزمایش، ‌افزایش و به تبع آن استرس،‌ اضطراب و افسردگی کاهش معناداری داشته است.

 نتایج و پژوهش جاری حاکی از موثر بودن درمان بهزیستی، بر کاهش استرس،‌ اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان می‌باشد.

 شیوع مشکلات روان‌شناختی در دانش‌آموزان و موثر بودن مداخلات روان‌درمانی برای آنان اولویت حضور روان‌شناسان را در مراکز تشخیص ودرمان اختلالات روحی و روانی یادآور می‌سازد.


این پژوهش توسط منیره معیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی، صورت گرفته است.

استاد راهنمای این پژوهش حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف و استاد مشاور آن نیز بهرام‌علی قنبری هاشم‌آبادی از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی بوده‌اند.

 منبع : میگنا


958
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
پوستر
معرفی مجلاتمرکز همایش