همایش روانشناسی ایران

حامیان علمی و معنوی

دانلود فایل ها

 

برای دریافت فایل WORD ، فرم گواهی پیش از موعد اینجا کلیک کنید (فرم ب33)
برای دریافت فایل PDF ، فرم گواهی پیش از موعد اینجا کلیک کنید(فرم ب33)
برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت Word اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت PDF اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله بصورت فارسی اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای  ارسال مقاله بصورت انگلیسی اینجا کلیک کنید
برای دریافت فایل راهنمای تصویری ارسال مقاله اینجا کلیک کنید
 
پوستر
معرفی مجلاتتماس با ما

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران