چهارمین همایش بین المللی روانشناسی ایران
حامیان علمی و معنوی

تماس با ما

02133699093-4 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

اهداف همایش

اهداف کنگره :

  1. بررسی دستاوردها وتجربیات پژوهشی وکاربردی ارزنده پژوهشگران درزمينه روانشناسی

2. بهره مندي ازتجارب بين المللي دراین عرصه

3. تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و انتقال آن به مدیران سازمانی

4. شناسایی و معرفی دانش پژوهان ودانشجویان برتردرحوزه روانشناسی

5. بررسی روانشناسی سلامت اجتماعی در ایران و جهان

6. بررسی آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

7. بررسی علم روانشناسی مفاهیمی همچون ادراک ، شناخت ، احساسات ، روابط بین فردی ، خانواده و ...

پوستر
معرفی مجلاتمرکز همایش