همایش روانشناسی ایران

حامیان علمی و معنوی

روش تدوین مقاله

برای دریافت فایل راهنمای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت Word اینجا کلیک کنید

برای دریافت فایل راهنمای تدوین چکیده ی مقاله به صورت PDF اینجا کلیک کنید

پوستر
معرفی مجلاتتماس با ما

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران